Bachovy esence na míru

HLAVNÍ ESENCE

Esence na míru – řeší emoce na dlouhodobé úrovni.

690

Esence jsou míchány do 30 ml lahvičky, která se konzervuje alkoholem či glycerolem (pro těhotné, děti a zvířata). Konzervant je v minimálnílní dávce – 5ml na 30ml lahvičku.

Esence slouží k dlouhodobému užívaní, minimální kúra je 3 měsíce.

Esence obsahují 7 esencí, jež jsou namíchány přímo a individiuálně na míru.

Použití:

 • Dávkování je u esencí 16 kapek/denně.

Varianty:

 • 4×4 kapky/den
 • 16 kapek do lahve a postupně upíjet během dne či dopoledne/odpoledne.
 • Byliny musí mít prostor působit, proto nedávkujeme celou dávku 16 kapek v jednu chvíli.

Při klasickém dávkování lahvička vydrží 3-4 týdny.

 • Esence na míru můžeme kombinovat s produktem Krizové esence.
 • Esence lze kombinovat s jakýmikoliv doplňky stravy i chemickými léky.
 • Esence s konzervantem alkohol nelze kombinovat s lékem Antabus (vyvolává nechuť k alkoholu).
 • Pokud chcete znovu objednat esence na míru, nemusíte znovu dotazník vyplňovat, stačí zde jen označit volbu, že máte zájem o stejné složení.

Expedujeme do 3 dnů od zaplacení objednávky.

Kliknutím na body 1.-38. se zobrazí detailní popis.

V dalším sloupci zaškrtněte max. 7 vybraných čísel.

Pod seznamem zaškrtněte max. 7 vybraných čísel.

 • Podivná duševní bolest a pocit osamělosti v dětství, u dětí, které většinou umí na svůj smutek rychle zapomenout.
 • Skrz hádky a špatné nálady se dostává do duševní tísně obětuje mnohé, aby udržel klid a mír a vyhnul se konfrontacím.
 • Starosti a vnitřní neklid schovává za masku vtipu: vždy s úsměvem dobrý dojem na okolí je velmi důležitý.
 • Snižuje své problémy, nemluví o nich a nepřizná je ani tehdy, když je k tomu vyzván ve snaze uniknout vlastním trýznivým myšlenkám a starostem vyhledává zábavu.
 • Je dobrým kamarádem a přítelem, rozdává radost a dobrou náladu je rád neustále v pohybu, aby unikl myšlenkám.
 • Znepokojuje se, když nemůže dostát plánu např. přestat kouřit či zhubnout.
 • Bezdůvodné strachy a obavy, pocity nebezpečí a úzkosti bez příčiny.
 • Náhlé pocity strachu, ať už mezi lidmi, nebo o samotě.
 • Strach z nadpřirozených sil, z pronásledování, z potrestání.
 • Pocity stísněnosti, pověrčivost.
 • Zlé sny, buzení s panickými pocity strachu a nebezpečí.
 • Strach z myšlenek a snů o temnotě a smrti.
 • Strach z vlastního strachu.
 • Strach z tělesného násilí, přepadení a znásilnění, který ale nemá opodstatnění.
 • Strach z neznáma, z duchů. Strach ze života a z jeho nástrah.
 • Člověk vidí okamžitě každou chybu u ostatních.
 • Svým kritickým postojem se izoluje od svého okolí, odrazuje.
 • Nemá schopnost pochopení vůči ostatním.
 • Neumí se vcítit do pocitů druhých lidí.
 • Vidí vždy jen to horší na úkor toho pozitivního.
 • Hloupost druhých je pro něj obtěžující.
 • Jeho reakce mohou být malicherné, nesmiřitelné a pedantské.
 • Plní spíše přání ostatních než svá vlastní.
 • Děti výrazně reagující na pochvalu či pokárání.
 • Špatně se prosazuje nebo to neumí vůbec.
 • Cítí, co se od nich očekává, a jsou ochotni to okamžitě udělat.
 • Snaží se zalíbit ostatním i za cenu sebezapření.
 • Snadno se octne pod diktátem egoistických manželů, rodičů či nadřízených.
 • Nechá se lehce přemluvit k něčemu, co sám vůbec nechce a nepokládá za dobré.
 • Může být často vyčerpaný, bledý a unavený.
 • Může přejímat gesta, názory a vyjadřování silnější osobnosti.
 • Člověk se cítí vnitřně silně napjatý.
 • Cítí až takové zoufalství, které hrozí nervovým zhroucením.
 • Může hrozit, že ublíží sobě nebo ostatním.
 • Zápasí se sebeovládáním.
 • Mívá nekontrolovatelné výbuchy hněvu.
 • Bojí se, že se zblázní, že skončí v ústavu.
 • V myšlenkách se zaobírá sebevraždou.
 • Záchvaty vzteku u dětí.
 • Člověk se cítí vnitřně silně napjatý.
 • Cítí až takové zoufalství, které hrozí nervovým zhroucením.
 • Může hrozit, že ublíží sobě nebo ostatním.
 • Zápasí se sebeovládáním.
 • Mívá nekontrolovatelné výbuchy hněvu.
 • Bojí se, že se zblázní, že skončí v ústavu.
 • V myšlenkách se zaobírá sebevraždou.
 • Záchvaty vzteku u dětí.
 • Člověk se dostává do stále stejných potíží a nepříjemností – např. stále stejné úrazy.
 • Velmi pomalé učení.
 • Neschopnost poučit se z chyb, při nátlaku dojde k „zašprajcování“.
 • Vrhání se do stále nových situací a vztahů.
 • Na druhé lidi působí bezstarostně až naivně.
 • Pomalé učení, blokády v učení, retardovaný vývoj.
 • Stav blokace mohou provázet pravidelně opakující se tělesné potíže záchvaty, migréna, akné aj.
 • U dětí potřeba neustálé pozornosti.
 • Nadměrná a nezdravá přívětivost a starostlivost.
 • Zavazuje si ostatní svou láskou a starostlivostí.
 • Sobeckost, panovačnost, nadměrné požadování pozornosti.
 • Vždy má nějaké poopravení, návrh, poznámku.
 • Manipulace láskou, udržuje si vliv za každou cenu.
 • Zasahuje do věcí svých blízkých, i když to není vítané.
 • Citové vydírání.
 • Často bývá duchem nepřítomný.
 • Velká potřeba spánku, a to i ve škole či práci.
 • Někdy špatně rozlišuje fantazii od reality.
 • Sní s otevřenýma očima.
 • Nepozornost, roztržitost, zasněnost.
 • Objevují se poruchy sluchu a zraku.
 • Často bez vitality a bledý.
 • Mívá studené ruce a nohy.
 • Mívá pocit prázdné hlavy.
 • Působí dojmem, že je pod vlivem drogy.
 • Koukání do prázdna.
 • Špatná paměť, chybí smysl pro detail.
 • Někdy špatný pud sebezáchovy.
 • Realita je pro něj nepříjemná, utíká do fantazie.
 • Přehnané uplatňování čistoty na duševní i fyzické úrovni.
 • Člověk se sám sobě oškliví, protože jednal v nesouladu se svou povahou.
 • Pocit hříšnosti, nečistoty.
 • Zvýrazněná „duševní hygiena“.
 • Přehnaný smysl pro detaily.
 • Lpění na detailech a maličkostech.
 • Vzorné ženy/muži v domácnosti, pedantství.
 • Potíže s fyzickými projevy: milování, líbání, kojení aj.
 • Štítí se vlastního těla při akné, vyrážce, pocení, bradavicích aj.
 • Vnitřní alergie a averze vůči špíně, hmyzu, bakteriím.
 • Časté mytí rukou.
 • Strach z potravin, ze znečištěného prostředí, vody, z veřejných toalet.
 • Obava i z banálních nemocí.
 • Pocit, že odpovědnost už nás přerůstá.
 • Pocit, že nezvládne úkoly a že je jimi zavalený.
 • Člověk přechodně cítí, že nezvládne zadání.
 • Silný charakter, momentálně vyčerpaný a přetížený.
 • Přílišná zodpovědnost a množství úkolů, které je neúměrné.
 • Člověk se učinil nepostradatelným a nyní tím trpí.
 • Momentální únava u jinak silných osobností.
 • Nejistota způsobená nedostatkem víry a důvěry.
 • Malé překážky zabrzdí každou činnost.
 • Skeptické vnímání každé výzvy.
 • Nedůvěra v dobrý výsledek.
 • Snadno ztratí odvahu.
 • Vnitřní únava, rezignace.
 • Člověk nedoufá ve změnu své situace.
 • Vzdává se vnitřně, doufá v záchranu zvenčí.
 • Zklamání při každém malém neúspěchu.
 • Často chronické potíže.
 • Nemá sílu na nové začátky
 • Zabývá se jenom sám sebou – jen vlastní problémy jsou důležité.
 • Nutkání s každým mluvit jen sám o sobě.
 • Ve společnosti na sebe obrací pozornost – tahá za rukáv, strká.
 • Ve společnosti je rád středem pozornosti a mluví o sobě.
 • Neumí být sám, potřebuje společnost svých lidí.
 • Neumí naslouchat ostatním, nemá pro ně pochopení.
 • Sklon k citovému přepínání.
 • Rád dělá z komára velblouda.
 • Prožívání negativních emocí – vztek, žárlivost, pomstychtivost, závist.
 • Děti se i válejí vzteky po zemi.
 • Vnitřní napětí s pocitem k prasknutí, hysterie.
 • Nežije přítomností, vždy vyzdvihuje minulost.
 • Vzpomíná na staré dobré časy.
 • Často si připomíná blízkého člověku, který odešel.
 • Jen malý zájem o aktuální dění a svět.
 • Dříve bylo všechno lepší.
 • Připadá si bez síly, líný, vyčerpaný, vyždímaný.
 • Je unavený, ochablý, neschopný.
 • Oči bolí a v hlavě hučí po čtení či dívání na televizi.
 • Ráno nevěří, že zvládne denní úkoly.
 • Denní starosti jako těžké břemeno.
 • Neschopnost rozhýbat se bez kávy či čaje.
 • Potřeba stimulantů.
 • Život je příliš organizovaný a rutinní, nezajímavý.
 • Ráno více únavy, místo odpočinku.
 • Fyzicky často tlak nebo pálení v očích.
 • Zajímavé úkoly člověka dokážou probudit.
 • Neumí počkat, jak se věci vyvinou.
 • Děti neklidné v lavicích.
 • Pomalí lidé člověka iritují a zatěžují.
 • Z netrpělivosti skáče jiným do řeči.
 • Může dělat unáhlené závěry a rozhodnutí.
 • Potřebuje být nezávislý a pracovat svým tempem.
 • Popohání druhé lidi k rychlejšímu tempu.
 • Snadno vyletí, ale rychle se zase uklidní.
 • Není diplomatický vůči pomalým lidem.
 • Z netrpělivosti bere jiným lidem věci z rukou.
 • Trhavé a nervózní pohyby.
 • Nedočkavé chování.
 • Nevěří si a očekává jen neúspěchy.
 • Trpí falešnou skromností.
 • Pasivní a váhavé chování z nedostatku sebevědomí.
 • Nic nezkouší, protože si myslí, že to nezvládne.
 • Cítí se k ničemu a neužitečný.
 • Co u ostatních obdivuje, to se sám bojí uskutečnit.
 • Zdrženlivost, bázlivost, ostýchavost, plachost.
 • Velká tělesná citlivost.
 • Bojí se různých situací, ale nemluví o tom.
 • Strachy a fobie – z pavouků, ze tmy, z nemoci, z budoucnosti aj.
 • Strach z bolesti, z výšky, z myší, ze psů, z nemocnice aj.
 • Přecitlivělost různá – na chlad, hluk, pronikavé zvuky, zápachy.
 • Přílišná hovornost z nervozity.
 • Lehce červená při kontaktu s jinými lidmi.
 • Přítomnost druhých osob mu bere energii.
 • Pláč novorozených dětí hned po ránu.
 • Bojácné děti držící se matek.
 • Hluboký smutek.
 • Necítí radost a propadá melancholii.
 • Smutek nemá příčinu, padne jako černý mrak.
 • Tento stav nelze před okolím maskovat.
 • Z tohoto stavu má hrůzu, protože jej neovládá vůlí.
 • Tato nálada není zvládnutelná citem ani rozumem.
 • Člověk je zcela uzavřen ve svém smutku.
 • Melancholie přichází a odchází nečekaně.
 • Ignoruje signály volající po klidu a odpočinku.
 • Svědomitost, zodpovědnost a houževnatost za hranicí sil.
 • Přepracuje se, až dojde do bodu smutku.
 • Když cítí únavu, nikdy to nedá znát.
 • Nestěžuje si, i když je vyčerpaný.
 • Je mimořádně pracovitý.
 • Nese často i odpovědnost ostatních.
 • Cítí se velmi unavený a na konci sil.
 • Střídají se fáze výkonnosti a totálního vyčerpání.
 • Vyčerpání po dlouhodobé nemoci.
 • Vyčerpání v důsledku péče o dlouhodobě nemocného.
 • Nedokáže se do ničeho pustit, už nemá síly a chuť.
 • Hluboká únava po období, kdy bylo spotřebováno mnoho životní energie.
 • Pocit zodpovědnosti za konání druhých lidí.
 • Často a zbytečně se omlouvá.
 • Vysoké nároky na sebe, menší na druhé lidi.
 • I při úspěchu si vyčítá, co mohl udělat ještě lépe.
 • Cítí se k ničemu, bezcenný, špatný.
 • Pocit, že si nezaslouží lásku a úspěch.
 • Cítí se vinen, když ostatním musí říci své odlišné mínění.
 • Silné vnitřní spojení s blízkými osobami.
 • Přehnaná starost o bezpečí blízkých (rodičů, dětí, partnera), ale nemá strach o sebe.
 • Neustálá obava o starosti o druhé.
 • Spoluprožívá život druhého, jako kdyby byl jeho vlastní.
 • Myslí si, že se něco zlého stalo, když se druhý jen chvíli opozdí.
 • S úzkostí vnímá každé postěžování si, jako by to měla být zlá nemoc.
 • Po příhodách rozvíjí teorie, co všechno se mohlo stát.
 • Nedokáže se odpojit od milované osoby.
 • Rodiče své děti neustále blokují nabádáním k opatrnosti.
 • Prožitek čiré hrůzy.
 • Srdce se skoro zastaví.
 • Panika a strach.
 • Strachy oněmí, neslyší, je paralyzovaný.
 • Strachy zpanikaří a koná nesmyslně.
 • Nedokáže poskytnout pomoc ostatním.
 • Přírodní katastrofy, nehody, úrazy.
 • U dětí může být tlučení srdce a vlhké ruce.
 • Potlačuje tělesné a emocionální potřeby – velký tlak na sebe.
 • Snaha o perfektnost, život dle pravidel.
 • Sebezapírání, odepírání si, ztráta radosti ze života.
 • Chybně chápaná spiritualita, násilná snaha o duchovní vývoj.
 • Stresové jevy v těle, u žen menstruační potíže.
 • Druhé nechává na pokoji, protože je zaměstnán sám sebou.
 • Výčitky, když člověk nedodrží řád a disciplínu.
 • Nerozhodný a tím vnitřně velmi neklidný.
 • Výkyvy nálady – hned veselost a hned pláč.
 • V myšlenkách létá z jedné možnosti na druhou.
 • Na druhé působí nespolehlivě, nedokáže si stát za svým.
 • Nedostatek vnitřní rovnováhy, těkavost.
 • Nekoncentruje se, často mění téma hovoru.
 • Neptá se druhých na zkušenosti a názor, volí sám.
 • Na fyzické úrovni: nevolnost při cestování, střídání apatie a radosti, veškeré stavy. nerovnováhy včetně motání hlavy, střídání průjmu a zácpy, bloudivé bolesti.
 • Člověk prošel útrapami v dětství, v dospívání aj.
 • Prožitek může být i velmi starý a zasunutý do podvědomí.
 • Nezpracování traumatu.
 • Cítí se smutně, stísněně, neumí být šťastný.
 • Může to být trauma fyzické, ale i psychické, např. zklamání.
 • Může být odmítavý, neumí přijmout útěchu.
 • Může být i zlý, drzý, asociální.
 • Na fyzické úrovni může být: ztráta vnímání, zastřený hlas, motání.
 • Pocit bezvýchodnosti, ztráta smyslu života.
 • Pocit maximálního dna a přetížení.
 • Pozbyl naděje, i když navenek to nedává znát.
 • Pocit, že není naděje.
 • Cítí se v izolaci, ztracený a bezmocný.
 • V duši je „temná noc“.
 • Děti, které jsou velmi aktivní a večer nechtějí jít spát.
 • Nadšení, které chce přenést na ostatní.
 • Impulzívní, intenzívní, idealistický.
 • Horlivý, v horlivosti myslí a koná za druhé.
 • Druhé může převálcovat a unavit.
 • Přehání, tlačí na pilu, vnucuje svůj názor.
 • Fanatismus, únava, podráždění, nervozita, napětí bez uvolnění.
 • Děti, které jsou velmi aktivní a večer nechtějí jít spát.
 • Děti, které bijí své spolužáky a kamarády.
 • Děti, které vidíme jako malé tyrany.
 • Velmi schopní a sebejistí lidé.
 • Rád velí a poradí si v krizové situaci.
 • Je si vědom svých kvalit, chová se nadřazeně.
 • Diktátorský, vnucuje lidem svoji vůli, až tyranský.
 • Nepřipustí diskuzi, protože má vždy pravdu.
 • U dětí nástup do školy/školky.
 • Nová situace, se kterou je třeba se vyrovnat.
 • Člověk udělal rozhodnutí, ale je citlivý na názory okolí.
 • Při vlastním rozhodnutí se musí zbavit vlivu partnera, učitele, svého vzoru.
 • Změnou životních podmínek je donucen k velké změně.
 • Na fyzické úrovni: menopausa, těhotenství, puberta, růst zubů, konečné stadium nemoci apod.
 • Neumí se uvolnit, nemá rád projevy emocí.
 • Ve své jedinečnosti se cítí izolovaný a osamělý.
 • Nesnese vměšování do vlastních záležitostí.
 • Pláče málo, vždy se snaží být vnitřně vyrovnaný.
 • Může se chovat pyšně a povýšeně, až arogantně.
 • Je těžké se mu přiblížit a budovat s ním upřímný vztah.
 • Myšlenky se honí hlavou stále dokola, člověk je neumí zastavit.
 • Vnitřně zpracovává stále tytéž problémy, aniž by našel řešení.
 • Často přemítá, co mohl udělat jinak a lépe, co ještě mohl říci.
 • Bývá nekoncentrovaný, neumí se soustředit, protože hlava je jinde.
 • Myšlenky člověka tak trápí, že nemůže spát, ani usínat.
 • Na fyzické úrovni: může skřípat zuby, cítit napětí kolem očí a v čele.
 • Člověk nemůže najít smysl a cíl ve svém životě, je z toho nešťastný.
 • Je nespokojený, frustrovaný, mívá dlouhou chvíli.
 • Často neví, jaké povolání chce zvolit, čím se chce živit.
 • Je ctižádostivý, chce vykonat něco důležitého, ale neví, co.
 • Nechce se vnitřně zavazovat, a tak se stále dostává do neuspokojivých situací.
 • Absolutní ztráta radosti ze života a motivace.
 • Člověk je bez energie, apatický, jen vegetuje.
 • Vnitřně rezignoval, i když k tomu není důvod.
 • Často mluví unaveným a mdlým hlasem bez života.
 • Neusiluje o zlepšení stavu, na svůj stav rezignoval.
 • Vnitřně je vyprahlý, prázdný, často lhostejný.
 • Svůj život považuje za osud, který nelze změnit. Např. nešťastná manželství, chronická nemoc, povolání.
 • Na svůj stav si nestěžuje, považuje ho za normální.
 • Vzdorovité a negativní děti.
 • Vyžaduje, ale není schopen dávat.
 • Má pocit nespravedlnosti a cítí se být obětí.
 • Pomoc druhých považuje za samozřejmost a odradí je.
 • Cítí se být bezmocný a dává to světu najevo.
 • Je zahořklý a často druhým také nepřeje štěstí.
 • Může dokonce kazit záměrně dobrou náladu a pohodu.
 • Má v sobě zlost a zatrpklost, ale nevybuchuje.

Vyberte ze seznamu
Limit: 7.